Twój koszyk

0,00 zł

produktów: 0

 

Regulamin sklepu internetowego arttetxure.bazarek.pl

Sprzedawca

 

Art Shops Sylwia Zakrocka
ul. Zofii Nalkowskiej 11U
70-785 Szczecion
Polska

Tel: (+48) 570892503
e-mail: artshops.pl@gmail.com


VAT UE PL 9552067142


Dane bankowe:

Getin Bank
Numer rachunku: 14156000132009744210000001

Ogólne warunki handlowe Art Shops oraz pouczenie dotyczące prawa do odstąpienia

§1 Informacje ogólne

 1. Firma Art Shops prowadzi pod adresem internetowym arttexture.bazarek.pl sklep internetowy oferujący obrazy, plakaty, druki na płótnie, fototapety. Art Shops Sylwia Zakrocka będąca właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.

 2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Art Shops Sylwia Zakrocka a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Art Shops Sylwia Zakrocka oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Art Shops Sylwia Zakrocka .

   

 3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§2 Rejestracja użytkowników

 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do naszego systemu. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rezerwacji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Wraz z rejestracją należy wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika nie powinna naruszać prawa osób trzecich ani innych praw imiennych lub markowych lub po prostu nie powinna naruszać norm dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.

 2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami. Wpis można anulować w każdej chwili.

 3. W przypadku zmiany danych osobowych należy samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w wersji online w sekcji „Strefa klienta".

§3 Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez  Art Shops Sylwia Zakrocka w Internecie lub innych mediach obrazy, druki na płótnie, plakaty lub fotografie oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez  Art Shops Sylwia Zakrocka formularze zamówień online.

 2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.  Obrazy ręcznie malowane w związku z tym, że są rękodziełem mogą nieznacznie różnić się od pierwowzórów prezentowanych na stronie.Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności malowane lub drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie. W przypadku obrazów klient otrzymuje ręcznie malowaną i zgodną z oryginałem kopię wskazanego motywu. W przypadku druków na płótnie klient otrzymuje zgodny z oryginałem druk wskazanego motywu na wybranym przez klienta tle. Nie wszystkie motywy są dostępne jako ręcznie malowane obrazy. Motywy te zostały oznaczone w systemie, wybór opcji ręcznie malowanych obrazów nie jest zatem możliwy.

 3. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.

 4. Obrazy malowane ręcznie są z reguły wykonywane farbami akrylowymi.

 5. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie bezpośredniej dostawy tzn. przekazania towaru spedytorowi/ przewoźnikowi/poczcie.

 6. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Art Shops Sylwia Zakrocka . Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie arttexture.bazarek.pl

 7. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.

 8. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych  Art Shops Sylwia Zakrocka wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

 9. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4 Płatność

 1. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty. Zamówienie można opłacić kartą kredytową/Visa, Mastercard, AMEX, JCB, Diners, poprzez systemy płatności takie jak : Przelewy24 albo dokonać wpłaty przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto. Kwota płatności pobierana jest w chwili wysłania zamówienia.

 2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.

 4. Art Shops Sylwia Zakorcka zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 5. W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.

§5 Dostawa

 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Art Shops Sylwia Zakrocka zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Sklep pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.

 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej arttexture.bazarek.pl.

 6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.

 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

 8. Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

§6 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową, faksem lub pocztą z  Art Shops Sylwia Zakrocka

 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować  Art Shops Sylwia Zakrocka

 3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

§7 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

Art Shops Sylwia Zakrocka udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: Art Shops Sylwia Zakrocka stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też spółka niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na arttexture.bazarek.pl, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Art Shops Sylwia Zakrocka
  ul. Zofii Nalkowskiej 11U
  70-785 Szczecin

   

  Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Skutki odstąpienia od umowy.

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:

  Art Shops Sylwia Zakrocka
  ul. Zofii Nalkowskiej 11U
  70-785 Szczecin

  Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

  Data zamówienia (*)/odbioru (*)

  Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

  Adres konsumenta(-ów)

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

§9 Rękojmia

 1. W odniesieniu do wszystkich produktów w naszym sklepie istnieje prawny obowiązek zapewnienia zgodności towarów z umową. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok. W przypadku czynności prawnych, w których konsument nie bierze udziału lub w przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.

 2. Art Shops Sylwia Zakrocka nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku ręcznie malowanych obrazów, druków na płótnie, plakatów, druków artystycznych i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 3. Do wykonania oferowanych przez  Art Shops Sylwia Zakrocka produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku farb akrylowych, druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Druki Ink-jet nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowych działań.

 4. Klient zobowiązuje się w przeciągu dwóch tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

 5. Okres rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym klient otrzymał dany towar.

 6. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, klient zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, klient powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli klient nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

 7. Jeżeli  Art Shops Sylwia Zakrocka dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

 8. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Art Shops Sylwia Zakrocka . Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§10 Zastrzeżenie własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością  Art Shops Sylwia Zakrocka do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

 2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością Art Shops Sylwia Zakrocka , zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością  Art Shops Sylwia Zakrocka przez osoby trzecie.

 4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością spółki możliwe jest za wcześniejszą zgodą  Art Shops Sylwia Zakrocka

 5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru spółce Art Shops Sylwia Zakrocka . Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

§11 Odstąpienie

 1. Art Shops Sylwia Zakrocka ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań  Art Shops Sylwia Zakrocka nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.

 2. Niezależnie od roszczeń  Art Shops Sylwia Zakrocka o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§12 Karta prezentowa

 1. Karta prezentowa arttexture.bazarek.pl ma formę pliku pdf do wydruku. Każda karta zawiera następujące informacje: unikalny kod prezentowy, datę ważności karty oraz wysokość kwoty za którą właściciel karty może nabyc produkty w sklepie arttexture.bazarek.pl.

 2. Wartość karty prezentowej jest zgodna z kwotą za jaką została zakupiona.

 3. Okres ważności karty to 6 miesięcy od dnia zakupu.

 4. Karty, których termin ważności upłynął, nie będą honorowane.

 5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę.

 6. Wydawca karty, sklep modneobrazy.bazarek.pl, nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie karty lub niepoprawne jej użycie.

 7. Karta prezentowa może zostać wykorzystana na zakup dowolnych produktów na stronie modneobrazy.bazarek.pl.

 8. Karta prezentowa jest jednorazowego użytku, kwota niewykorzystana przy zakupie nie podlega zwrotowi.

 9. Jeśli wartość zakupionych produktów przewyższa wartość karty prezentowej, klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę.

 10. Produkty zakupione przy wykorzystaniu karty prezentowej podlegają zasadom postępowania zawartym w regulaminie sklepu modneobrazy.bazarek.pl (np. dot. prawa do reklamacji i zwrotu). W przypadku zwrotu produktu zakupionego przez kartę promocyjną, nie zwraca się klientowi gotówki, lecz wydaje się nową kartę prezentową o wartości zwróconego produktu.

 11. Nabywca karty oraz jej właściciel mają obowiązek zapoznać się z regulaminem sklepu arttexture.bazarek.pl oraz dokonywać zakupów według jego zasad.

 12. Karta prezentowa wysyłana jest w formie pdf na wskazany przez klienta adres mailowy oraz jako kopia maila do nabywcy karty.

§13 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez  Art Shops Sylwia Zakrocka produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Art Shops Sylwia Zakrocka .

 2. Przy każdorazowym korzystaniu z dzieła należy podać dane artysty (autora/autorki).

 3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Art Shops Sylwia Zakrocka , która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są - jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

 4. Art Shops Sylwia Zakrocka zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.

 5. Jeżeli, niezależnie od zapisu w punkcie 5.2 udzielono zgody na organizację oficjalnych wystaw, zgoda ta udzielona jest również na bieżącą informację odnośnie danego dzieła, dotyczy to także prawa do powielania dzieła na plakatach, zaproszeniach i w Internecie, jak również w katalogu przygotowanym na wystawę.

 6. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą  Art Shops Sylwia Zakrocka wraz z podaniem nazwy sklepu arttexture.bazarek.pl

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)..

§14 Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres mailowy sprzedawcy: artshops.pl@gmail.com

§15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 

 

pan>